Czym jest certyfikacja LEED?

Data dodania: 31.07.2017


LEED to amerykański system oceniający budynki pod względem energooszczędności i wpływu na środowisko naturalne. Certyfikat LEED przyznaje się różnym rodzajom konstrukcji, w tym również budynkom mieszkalnym. Dlatego dokładnei tłumaczymy, czym jest certyfikacja LEED oraz wyjaśniamy, jak możemy taki certyfikat otrzymać.

Certyfikacja wielokryterialna LEED jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków. Opracowany przez U.S. Green Building Council, LEED określa właścicielom budynków jakich narzędzi powinni użyć podczas  identyfikacji oraz wdrażaniu praktycznych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania
i konserwacji. W systemie certyfikacji LEED wyróżnionych jest siedem głównych kategorii, w każdej z nich wydzielono również podkategorie, które szczegółowo opisują standardy, jakim powinien odpowiadać certyfikowany budynek. Kolejno, musimy zwrócić uwagę na zrównoważoną lokalizację, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych,  energię i atmosferę, materiały i zasoby, jakość środowiska wewnętrznego, innowacyjność projektu oraz priorytety regionalne.

Winter Holztechnik

projektowanie stron szczecin

Niespełnienie nawet jednego z wymogów krytycznych skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu, z kolei ich pozytywna ocena pozwala na dalszą ocenę według pozostałych kryteriów danej kategorii oraz osiągnięcie wyższych poziomów certyfikacji, uzależnionej od uzyskanych sumarycznie punktów. Aby uzyskać wysoką ocenę dla budynku, należy spełnić większość wymagań głównych grup kategorii.

Mówiąc prościej, musimy zadbać o ekologiczny charakter naszego domu już od samego początku, czyli od budowy. Współpraca z wyspecjalizowanymi fachowcami, którzy będą nam w stanie zapewnić naturalne pochodzenie materiałów oraz właściwą dla nich obróbkę, jest kluczowa dla zdobycia certyfikatu. Dlatego musimy bardzo uważnie dobrać poszczególnych specjalistów. Pamiętajmy jednak o tym, że moga się tym za nas zająć wyszkoleni fachowcy, tacy jak w TLS Developer.

Zdobywając certyfikat LEED możemy mieć pewność, że nasz dom będzie nie tylko żył w zgodzie z naturą, ale także, że nam będzie żyło się lepiej. Więcej świeżego powietrza, mniej lotnych związków organicznych, mniejszy hałas to tylko kilka przykładów czynników wpływających na ograniczenie zmęczenia oraz lepsze samopoczucie domowników.

tworzenie portali internetowych